تیر 1401

تفکر شنیداری برای مادران

1401/4/26 6:29:29

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين اللهم صل علي محمد و آل محمد   1-تفکر شنیداری برای مادران این طرح درس از کتاب تفکر شنیداری استخراج گردیده است و

تفکر شنیداری برای مادران1401/4/26 6:29:29

پرتقال با طعم تفکر مشاهده ای

1401/4/26 6:29:39

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين اللهم صل علي محمد و آل محمد   این طرح درس از کتاب تفکر مشاهده ای استخراج گردیده است و جامعه مخاطب آن

پرتقال با طعم تفکر مشاهده ای1401/4/26 6:29:39

باد قدرت نامرئی (آموزش طرح درس آیه بینی باد برای مربیان نوجوانان)

1401/4/26 6:30:01

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين اللهم صل علي محمد و آل محمد   وقتی کودکی متولد میشود ابتدا حس او فعال است و با جهان بیرون از طریق

باد قدرت نامرئی (آموزش طرح درس آیه بینی باد برای مربیان نوجوانان)1401/4/26 6:30:01
بازگشت به بالا