بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين

اللهم صل علي محمد و آل محمد

 

وقتی کودکی متولد میشود ابتدا حس او فعال است و با جهان بیرون از طریق حس ارتباط برقرار میکند و هر چقدر بزرگتر میشود کم کم تفکر و تعقل او نیز ظهور میابد. بخاطر همین کودک در ابتدا پر میشود از مواجهات عرضی با پدیده های بیرون که قطعا خوب دیدن ها و خوب شنیدن ها،توجه به مسائل مختلف میتواند توان او را نیز افزایش دهد. وقتی قوه عقل در او فعال شد ،انسان دنبال حکم و کتاب خواهد رفت و در این قسمت مواجهه طولی پیدا خواهد کرد به عبارت دیگر از تکثر مواجهات به تکاثر و رابطه طولی با حقیقت میرسد.بعد از اینکه حکم و حق را از کتاب گرفت ،دوباره به مواجهه با پدیده بازگشته و رویت خود را ارتقا میدهد. مخاطب این طرح درس مربیان نوجوانان میابشند که میتوانند بعد از گذراندن دوره این درس را برای نوجوانان اجرا کنند.هدف از این طرح درس ،آشنایی نوجوانان با پدیده باد میباشد و اینکه چگونه میتواند نسبت به این پدیده نگاه دعاگونه و آیه بین داشت.

مجری : نفیسه حاتمی

تعداد جلسات : ۱ جلسه

روش اجرا : آفلاین