بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين

اللهم صل علي محمد و آل محمد

 

این طرح درس از کتاب تفکر مشاهده ای استخراج گردیده است و جامعه مخاطب آن مادران دارای فرزند دو تا 7 سال میباشند. اولین مواجهه کودک ما با دنیای بیرونی ،مواجهه حسی است.بوی مادر،صدای پدر و مادر ،آغوش گرم پدر و مادر،رویت چهره ها و و به مرور که بزرگتر میشود ، دایره تجربیات و بانک حسی اش پر بهره تر میشود.بعد ها در دوره های بعدی که کودک قوه خیال ، وهم و عقلش شکوفا میشود،زیر بنای اینها ،همان حس هایی هستند که در کودکی تجربه کرده است ،درواقع هدایت و طهارت محسوسات کودک میتواند بر تفکر و تعقل او اثر گذار باشد. بعد از اتمام کارگاه ،مادر باید بتواند با کودک خود بازی هایی از جنس تقویت مشاهده حسی ، خیالی و عقلی بکند و همچنان توانمندی القای شکر و ایه بینی داشته باشد همچنان ثمره آن برای خود مادر در وهله اول ایجاد طهارت حسی و خیالی است و فهم کارکرد عقل . گام های طرح درس: 1-عنوان کردن ساده مراتب مشاهده و نقش حس در بازی کودکان 2-تبیین مشاهده حسی و بازی هایی که میشود انجام داد 3-تبیین مشاهده خیالی 4-تبیین مشاهده عقلی و نتیجه گیری

مجری : نفیسه حاتمی

تعداد جلسات : ۲ جلسه

روش اجرا : آفلاین