مرداد 1401

چگونه و با چه روش هایی می توان قرآن را مطالعه کرد؟

1401/5/1 12:19:42

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين اللهم صل علي محمد و آل محمد   مطالعه قرآن نیازمند انس و مکث و وقوف در آن است، با هربار مطالعه فهمی

چگونه و با چه روش هایی می توان قرآن را مطالعه کرد؟1401/5/1 12:19:42

رویکرد صحیح به قرآن چگونه باید باشد؟

1401/5/1 12:17:55

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين اللهم صل علي محمد و آل محمد   یافتن راهی برای ارتباط با قرآن و تقویت آن برای انسانی که قرآن را کلام

رویکرد صحیح به قرآن چگونه باید باشد؟1401/5/1 12:17:55

از فرش طبیعت تا عرش خدا

1401/4/26 11:43:40

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين اللهم صل علي محمد و آل محمد   در کارگاه های از فرش طبیعت تا عرش خدا، با پرداختن به پدیده هایی سعی

از فرش طبیعت تا عرش خدا1401/4/26 11:43:40

نشست علمی قرآن، انسان و هستی

1401/4/26 11:41:44

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين اللهم صل علي محمد و آل محمد   انسان در مواجهه با حوزه های مختلف علمی و زندگی به نیازهای اساسی دست می

نشست علمی قرآن، انسان و هستی1401/4/26 11:41:44
بازگشت به بالا