بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين

اللهم صل علي محمد و آل محمد

 

در کارگاه های از فرش طبیعت تا عرش خدا، با پرداختن به پدیده هایی سعی می شود روش آیه دیدن پدیده برای هدایت و بهره مند شدن از آنها در زندگی معرفی گردد.

مجری دوره : خانم حمیده اسدی

تعداد جلسات دوره : ۴ جلسه

روش اجرا و تعاملات آموزشی : تعیین تمرین